Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện THPT quốc gia môn Địa trong cuốn Atlat

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

A

Câu 26

A

Câu 2

D

Câu 27

B

Câu 3

A

Câu 28

B

Câu 4

B

Câu 29

C

Câu 5

C

Câu 30

A

Câu 6

D

Câu 31

C

Câu 7

D

Câu 32

D

Câu 8

A

Câu 33

D

Câu 9

A

Câu 34

D

Câu 10

B

Câu 35

D

Câu 11

B

Câu 36

A

Câu 12

A

Câu 37

D

Câu 13

D

Câu 38

B

Câu 14

B

Câu 39

D

Câu 15

D

Câu 40

A

Câu 16

D

Câu 41

A

Câu 17

B

Câu 42

B

Câu 18

D

Câu 43

D

Câu 19

C

Câu 44

D

Câu 20

D

Câu 45

C

Câu 21

C

Câu 46

A

Câu 22

C

Câu 47

B

Câu 23

A

Câu 48

C

Câu 24

C

Câu 49

A

Câu 25

C

Câu 50

C

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021