Bộ câu hỏi trắc nghiệm vùng Tây Nguyên và DHNTB (trang 28) cuốn Atlat địa lí

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi Atlat địa lí sẽ là phần không thể thiếu trong bộ đề thi THPT quốc gia môn địa. Vì vậy,KhoaHoc đã cố gắng sưu tập và soạn ra các bộ câu hỏi liên quan đến Atlat để giúp các bạn củng cố kiến thức và rèn kĩ năng làm đề trên cuốn Atlat. Và sau đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quảng Ngãi.

B. Đà Nẵng.

C. Quy Nhơn.

D. Nha Trang.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Phú Yên.

B. Ninh Thuận.

C. Quảng Nam.

D. Quảng Trị.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quốc lộ 1A và đường 14.

B. Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam.

C. Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh.

D. Đường sắt Bắc – Nam và đường Hồ Chí Minh.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các cảng nào sau đây ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quy Nhơn, Nha Trang.

B. Đà Nẵng, Vũng Tàu.

C. Dung Quất, Chân Mây.

D. Phan Thiết, Chân Mây.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc tỉnh và thành phố nào của nước ta?

A. Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.

B. Quảng Nam và thành Phố Đà Nẵng.

C. Phú Yên và thành Phố Đà Nẵng.

D. Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi nằm trên sông nào?

A. Sông Đồng Nai.

B. Sông La Ngà.

C. Sông Đà Rằng.

D. Sông Trà Khúc.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

A. Đà Nẵng và Nha Trang.

B. Quảng Ngãi và Quy Nhơn.

C. Quy Nhơn và Khánh Hòa.

D. Phan Thiết và Nha Trang.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh, thành phố nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Đà Nẵng.

B. Quảng Ngãi.

C. Bình Định.

D. Khánh Hòa.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?

A. Liền kề vùng Đông Nam Bộ.

B. Giáp miền Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia.

C. Nằm sát vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Giáp với Biển Đông.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng về thế mạnh của vùng Tây Nguyên?

A. Phát triển cây công nghiệp lâu năm.

B. Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi.

C. Khai thác và chế biến lâm sản.

D. Khai thác và chế biến khoáng sản.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp ở trung tâm công nghiệp Quy Nhơn không có ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Cơ khí.

B. Hóa chất, phân bón.

C. Khai thác, chế biến lâm sản.

D. Chế biến nông sản.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, dọc theo bờ biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lượt gặp các khu kinh tế ven biển nào?

A. Vân Phong, Nam Phú Yên, Nhơn Hội, Dung Quất, Chu Lai.

B. Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.

C. Dung Quất, Chu Lai, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.

D. Vân Phong, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có ít ngành công nghiệp nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Phan Thiết.

B. Nha Trang.

C. Quảng Ngãi.

D. Đà Nẵng.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không nằm ở Tây Nguyên?

A. Bờ Y.

B. Nam Giang

C. Lệ Thanh.

D. A Đớt.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cao nguyên nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên?

A. Đăk Lăk.

B. Mơ Nông.

C. Lâm Viên.

D. Mộc Châu.

------------------HẾT--------------------

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021