Đáp án ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

D

Câu 11

C

Câu 2

D

Câu 12

B

Câu 3

D

Câu 13

B

Câu 4

D

Câu 14

D

Câu 5

B

Câu 15

B

Câu 6

B

Câu 16

Câu 7

A

Câu 17

Câu 8

A

Câu 18

Câu 9

C

Câu 19

Câu 10

C

Câu 20

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021