Đáp án ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Đất nước nhiều đồi núi

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

D

Câu 11

D

Câu 2

B

Câu 12

B

Câu 3

C

Câu 13

B

Câu 4

B

Câu 14

A

Câu 5

C

Câu 15

C

Câu 6

C

Câu 16

Câu 7

C

Câu 17

Câu 8

A

Câu 18

Câu 9

A

Câu 19

Câu 10

B

Câu 20

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021