Đáp án ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Dân số và phân bố dân cư

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 11

C

Câu 2

C

Câu 12

B

Câu 3

B

Câu 13

A

Câu 4

C

Câu 14

B

Câu 5

D

Câu 15

A

Câu 6

D

Câu 16

C

Câu 7

B

Câu 17

B

Câu 8

B

Câu 18

C

Câu 9

B

Câu 19

B

Câu 10

B

Câu 20

B

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021