Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa về lao động và việc làm

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 11

A

Câu 2

C

Câu 12

C

Câu 3

C

Câu 13

A

Câu 4

D

Câu 14

C

Câu 5

D

Câu 15

A

Câu 6

D

Câu 16

D

Câu 7

D

Câu 17

C

Câu 8

A

Câu 18

A

Câu 9

B

Câu 19

B

Câu 10

B

Câu 20

A

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021