Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa ngành lâm nghiệp thủy sản

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

A

Câu 11

B

Câu 2

D

Câu 12

B

Câu 3

C

Câu 13

D

Câu 4

B

Câu 14

C

Câu 5

B

Câu 15

D

Câu 6

B

Câu 16

D

Câu 7

D

Câu 17

A

Câu 8

A

Câu 18

B

Câu 9

C

Câu 19

C

Câu 10

C

Câu 20

B

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021