Giải TBĐ địa 12 bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 66. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 66 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào hình 37.1 trong SGK Địa lí 12, điền vào lược đồ bên:

  • Tên các tỉnh: Đăk Lắk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum.
  • Tên các sông: Đồng Nai, Xê Xan, Xrê Pôk.
  • Các tuyến quốc lộ: 14, 14c, 19, 24, 26

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 66 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu những thuận lợi và khó khăn đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 67 - sách TBĐ địa lí 12

Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền những thông tin thích hợp vào bảng sau:

Cây TrồngThế mạnh tự nhiênTình hình sản xuất và phân bố
Cà phê
Chè
Cao su

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 67 - sách TBĐ địa lí 12

Từ hình 37.2 và kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy liệt kê các nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng ở Tây Nguyên (tên nhà máy, công suất thiết kế, phân bố).

STTTên nhà máyCông suất (MW)Trên dòng sông

1

...

...

Đa Nhim

.............

.............

160

.........

.........

Đa Nhim (thượng nguồn sông Đồng Nai)

......................................................

......................................................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 5: Trang 67 - sách TBĐ địa lí 12

Vì sao có thể coi trồng cây công nghiệp lâu năm cũng giống như là trồng rừng ở Tây Nguyên?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem