Giải bài tập 1 trang 66 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 66 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào hình 37.1 trong SGK Địa lí 12, điền vào lược đồ bên:

  • Tên các tỉnh: Đăk Lắk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum.
  • Tên các sông: Đồng Nai, Xê Xan, Xrê Pôk.
  • Các tuyến quốc lộ: 14, 14c, 19, 24, 26

Bài làm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021