Giải bài tập 3 trang 69 - sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 69 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại?

Bài làm:

Ở Trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn, ở Tây Nguyên bò lại được nuôi nhiều hơn. Nguyên nhân là do:

  • Ở Trung du miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn vì: trâu thích hợp với điều kiện khí hậu lạnh, ẩm, chịu rét giỏi hơn bò, thích hợp chăn thả trong rừng.
  • Ở Tây Nguyên Bò được nuôi nhiều vì: có đồng cỏ rộng lớn, tập trung, khí hậu nóng , khô thích hợp chăn nuôi bò thịt, sữa với qui mô lớn.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021