Giải bài tập 3 trang 60 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 60 - sách TBĐ địa lí 12

Từ hình 33.2 và nội dung bài 33 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

  • Điền các số liệu thích hợp vào bảng dưới đây

Cơ cấu GDP phân theo ngành của đồng bằng sông Hồng (%)

NămTổng sốNông, lâm ngư nghiệpCông nghiệp - xây dựngDịch vụ
1986100,0
1990100,0
1995100,0
2000100,0
2005100,0
  • Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng

Bài làm:

NămTổng sốNông, lâm, ngư nghiệpCông nghiệp, xây dựngDịch vụ
1986100,049,521,529,0
1990100,045,622,731,7
1995100,032,625,442,0
2000100,023,432,743,9
2005100,016,839,343,9

Nhận xét:

Quan sát bảng số liệu trên ta thấy, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng theo hướng giảm tỉ trọng khu vực 1, tăng tỉ trọng khu vực 2 và 3. Cụ thể trong giai đoạn 1986 - 2005:

  • Ngành nông lâm, ngư nghiệp giảm từ 49,5% xuống còn 16,8% giảm 32,7%
  • Ngành công nghiệp, xây dựng tăng nhanh từ 21,5% tăng lên 39,3% tăng 17,8%
  • Ngành dịch vụ tăng từ 29% lên 43,9% tăng 14,9%

Như vậy, đến năm 2005, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất với 43,9%, tiếp đó là công nghiệp xây dựng với 39,3% và thấp nhất là nông lâm ngư nghiệp với 16,8%.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021