Giải bài tập 5 trang 67 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: Trang 67 - sách TBĐ địa lí 12

Vì sao có thể coi trồng cây công nghiệp lâu năm cũng giống như là trồng rừng ở Tây Nguyên?

Bài làm:

Tây Nguyên là vùng thượng nguồn của dải đồng bằng phía Đông nước ta vì vậy, việc bảo vệ rừng ở Tây Nguyên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, thay thế vào việc trồng rừng, vùng có thể trồng cây công nghiệp lâu năm như cao su, cà phê, điều...Vì đó là những loại cây có khả năng che phủ, đồng thời lại mang lại lợi nhuận kinh tế cho người dân của vùng. Điều này cũng góp phần to lớn trong việc hạn chế hạn hán, sạt lở đất đai… gây ảnh hưởng vùng hạ lưu phía dưới.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021