Giải bài tập 1 trang 44 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 44 - sách TBĐ địa lí 12

Cho bảng số liệu dưới đây:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ba nhóm ngành của nước ta (tỉ đồng)

NămTổng sốCông nghiệp khai thácCông nghiệp chế biếnSản xuất, phân phối điện khí đốt và nước

1996

2008

149.432 (100%)

1.910.007 (100%)

20.688 (....)

187.610 (....)

119.438 (......)

1.633.896 (.....)

9.306 (......)

88.501 (......)

  • Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta và cơ cấu của nó phân theo 3 nhóm ngành năm 1996 và năm 2008 (trước khi vẽ biểu đồ, hãy xử lí số liệu và điền vào bảng trên).
  • Do câu hỏi yêu cầu vẽ biểu đồ: thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta năm 1996 và năm 2008 phải vẽ 2 vòng tròn có bán kính khác nhau. Nếu lấy bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 2008 sẽ là: 3,6

Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo các nhóm ngành của nước ta trong giai đoạn 1996 - 2008?

Bài làm:

Xử lí bảng số liệu:

NămTổng sốCông nghiệp khai thácCông nghiệp chế biếnSản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước

1996

2008

100 %

100 %

14%

10%

80%

85%

6%

5%

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo các nhóm ngành:

Dựa vào biểu đồ ta thấy, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo các nhóm ngành của nước ta có sự thay đổi nhẹ trong giai đoạn 1996 - 2008, cụ thể là:

  • Ngành công nghiệp khai thác giảm khá nhanh từ 14% xuống 10%.
  • Công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt và nước cũng có xu hướng giảm từ 6% xuống 5%.
  • Công nghiệp chế biến đóng vai trò chủ đạo và tiếp tục tăng len từ 80% lên 85%.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021