Giải TBĐ địa 12 bài 38: Thực hành so sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 38: Thực hành so sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 68. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 68 - sách TBĐ địa lí 12

Từ số liệu ở bảng 38.1 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm phân theo các loại cây của nước ta, của Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên năm 2005 và nêu nhận xét:

  • Chọn biểu đồ thích hợp: ..........................
  • Vẽ biểu đồ:........................
  • Nhận xét:..................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 68 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa và vào bảng số liệu, hãy tính % và điền tiếp vào bảng dưới, sau đó vẽ biểu đồ thể hiện quy mô đàn trâu, bò của cả nước và cơ cấu của chúng phân theo vùng năm 1995 và 2008.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 69 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021