Giải TBĐ địa 12 bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 73. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 73 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao cần phải sử dụng hợp lí và bảo vệ tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long.

Các lí do chủ yếu:

  • Vai trò quan trọng của vùng:..............
  • Khai thác hiệu quả các thế mạnh của vùng:.................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 74 - sách TBĐ địa lí 12

Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền vào sơ đồ dưới đây các thế mạnh và hạn chế chủ yếu về tự nhiên để phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 74 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào lược đồ hình 41.2 SGK Địa lí 12, hãy trình bày sự phân bố ba loại đất chính ở Đồng bằng sông Cửu Long

  • Đất phù sa ngọt:........................
  • Đất phèn:..............................
  • Đất mặn:.......................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021