Giải TBĐ địa 12 bài 13: Thực hành đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống....

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 13: Thực hành đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống.... sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 21. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

Thực hành bài tập:

  • Điền tên các dãy núi Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Hoành Sơn, Bạch Mã; các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. Các đỉnh núi Phanxipăng, Tây Côn Linh, Bạch Mã; Chư Yang Sin; Lang Biang vào chỗ chấm (....) trên lược đồ trang bên.
  • Điền tên các cao nguyên Lâm Viên, Di Linh vào chỗ chấm (....) trên lược đồ cho đúng.
  • Điền tên các sông: Sông Hồng, sông Đà, sông Thu Bồn, sông Hậu vào chỗ chấm (....) trong lược đồ cho chính xác.

Trả lời:


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021