Giải bài Tập đọc: Cóc kiện trời Trang 122 Tiếng Việt 3

 • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Cóc kiện trời - trang 122 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung

Ngày xưa, có một năm hạn hán kéo dài rất lâu khiến ruộng đồng nứt nẻ, chim thú khát khô không có nước để uống. Thấy vậy, Cóc bèn lên thiên đình kiện trời. Trên đường đi, nó nhận theo cả Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Ban đầu trời không gặp Cóc, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của những người bạn đồng hành mà Trời đã đồng ý cho mưa xuống trần gian. Từ đó, mỗi lần Cóc nghiến răng là trời lại đổ mưa.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 123 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vì sao Cóc phải lên kiện trời?

=> Hướng dẫn làm bài:

Cóc phải lên kiện trời do một năm hạn hán quá lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng. Cóc thấy tình hình nguy cấp quá phải lên kiện để ông Trời cho mưa xuống.

Câu 2: Trang 123 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Cóc sắp xếp đội ngũ thế nào trước khi đánh trống?

=> Hướng dẫn làm bài:

 • Cua bò vào chum nước
 • Ong đợi sau cánh cửa
 • Cáo, Gấu, Cọp nấp ở hai bên

Câu 3: Trang 123 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai bên.

=> Hướng dẫn làm bài:

 • Trời sai Gà ra trị tội Cóc, Cáo nhảy xổ tới cắn cổ Gà tha đi
 • Trời sai Chó ra bắt Cáo, Gấu liền quật Chó chết tươi
 • Trời sai Thần Sét ra trị Gấu, Thần Sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn thấy đối thủ đã bị Ong đốt túi bụi, Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng kẹp, Thần nhảy ra khỏi chum liền bị Hổ vồ.

Câu 4: Trang 123 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Sau cuộc chiến, thái độ của Trời thay đổi như thế nào?

=> Hướng dẫn làm bài:

Ban đầu Trời rất tức giận và coi thường con Cóc nhỏ bé dám giễu võ giương oai, nhưng sau đó bị túng thế, Trời không còn cách nào bèn phải xuống nước làm hòa với Cóc, hứa sẽ cho mưa xuống hạ giới.

Câu 5: Trang 123 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Theo em, Cóc có những đặc điểm gì đáng khen?

=> Hướng dẫn làm bài:

 • Cóc có nhiều ưu điểm như:
 • Biết thương yêu muôn loài
 • Dũng cảm, dám dấn thân vào nguy hiểm
 • Kiên trì, có lòng quyết tâm cao
 • Thông minh, khôn khéo khi đối phó với Trời

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021