Giải bài Tập đọc: Người trí thức yêu nước Tiếng Việt 3 trang 28

 • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Người trí thức yêu nước - trang 28 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung:

Câu chuyện kể về tấm gương yêu nước của bác sĩ Đặng Văn Ngữ trong cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước. Ông là người trí thức tận tụy và dũng cảm, đã hi sinh bản thân mình để cống hiến cho Tổ Quốc.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 29 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm những chi tiết nói lên tinh thần yêu nước của bác sĩ Đặng Văn Ngữ.

=> Hướng dẫn làm bài:

 • Bác sĩ rời Nhật về tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.
 • Dù phải trải qua quãng đường xa xôi, vòng vèo nhưng lúc nào ông cũng bảo vệ chiếc va –li chứa loại thuốc có thể cứu sống nhiều chiến sĩ của ta.
 • Khi đã gần 60 tuổi, khi đất nước cần, ông lại lên đường ra mặt trận chống Mĩ cứu nước.
 • Ông đã khổ công nghiên cứu và tìm ra thuốc chống sốt rét và tự thí nghiệm trước trên bản thân mình, thuốc của ông đã cứu được rất nhiều người.
 • Bác sĩ đã hi sinh trong một trận bom của kẻ thù khi ông đang ở trên chiến trường.

Câu 2: Trang 29 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Chi tiết nào cho thấy bác sĩ Đặng Văn Ngữ rất dũng cảm?

=> Hướng dẫn làm bài:

 • Dù phải trải qua quãng đường xa xôi, vòng vèo nhưng lúc nào ông cũng bảo vệ chiếc va –li chứa loại thuốc có thể cứu sống nhiều chiến sĩ của ta.
 • Khi đã gần 60 tuổi, khi đất nước cần, ông lại lên đường ra mặt trận chống Mĩ cứu nước.
 • Ông đã khổ công nghiên cứu và tìm ra thuốc chống sốt rét và tự thí nghiệm trước trên bản thân mình, thuốc của ông đã cứu được rất nhiều người.

Câu 3: Trang 29 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã có những đóng góp gì cho hai cuộc kháng chiến?

=> Hướng dẫn làm bài:

 • Trong kháng chiến chống Pháp: gây và bảo quản thành công nấm pê-ni-xi-lin mang về nước để chế thuốc chữa cho thương binh.
 • Trong kháng chiến chống Mĩ: nghiên cứu và tạo ra thuốc chống sốt rét có hiệu quả cao khi nạn sốt rét đang hoành hành.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021