Giải bài Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tiếng Việt 3 trang 18

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh - trang 18 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung:

Bài văn ngắn tả cảnh đoàn bộ đội Việt Nam đang nỗ lực, cố gắng vượt chặng đường mòn Hồ Chí Minh để vào chiến trường miền Nam đánh giặc cứu nước.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 19 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Hình ảnh so sánh nào cho thấy bộ đội đang vượt một cái dốc rất cao?

=> Hướng dẫn làm bài:

Đoàn quân nối thành vệt dài từ thung lũng tới đỉnh cao như một sợi dây kéo thẳng đứng.

Câu 2: Trang 19 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm những chi tiết nói lên nỗi vất vả của đoàn quân vượt dốc.

=> Hướng dẫn làm bài:

  • Đường lên dốc trơn và lầy.
  • Họ nhích từng bước.
  • Nhìn lên chỉ thấy những chiếc ba lô lù lù nối nhau trên những cái lưng cong cong.
  • Nhìn xuống là những chiếc mũ tai bèo lúp xúp trên những mái đầu đang cắm về phía trước.
  • Những khuồn mặt đỏ bừng.

Câu 3: Trang 19 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm những hình ảnh tố cáo tội ác của giặc Mĩ.

=> Hướng dẫn làm bài:

  • Những dặm rừng đỏ lên vì bom Mĩ.
  • Những dặm rừng xám đi vì chất độc hoá học Mĩ.
  • Những dặm rừng đen lại, cây cháy thành than chọc lên nền trời mây.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021