Giải bài Ôn tập giữa học kì II: Tiết 5 trang 75 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Ôn tập giữa kì II: Tiết 5 - trang 75 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài kể chuyện này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 75 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

Câu 2: Trang 75 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Dựa vào bài tập làm văn miệng ở tiết 3, hãy viết báo cáo gửi cô (thầy) tổng phụ trách theo mẫu sau:

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí MInh

..., ngày ... tháng...năm....

BÁO CÁO KẾT QUẢ

THÁNG THI ĐUA "XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH" CỦA CHI ĐỘI...

Kính gửi: Cô (thầy) tổng phụ trách

Chúng em xin báo cáo kết quả hoạt động của chi đội ... trong tháng... vừa qua như sau:

  1. Về học tập
  2. Về lao động
  3. Về công tác khác

                                                                                       Chi đội trưởng.

=> Hướng dẫn làm bài:

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ

THÁNG THI ĐUA "XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH" CỦA CHI ĐỘI 3B

     Kính gửi: Cô (thầy) tổng phụ trách

Chúng em xin báo cáo kết quả hoạt động của chi đội 3B trong tháng 3 vừa qua như sau:

  1. Về học tập: Chi đội đạt nhiều thành tích học tập tốt, nhiều bạn được điểm cao; các bạn cùng giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập.
  2. Về lao động: Chi đội đã phân chia các tổ để dọn dẹp khu vực xung quanh lớp học và trong trường, giúp giữ gìn môi trường xanh- sạch -đẹp.
  3. Về công tác khác: Chi đội đã đạt giải nhất tiết mục hát đồng ca "Em yêu trường em" trong cuộc thi văn nghệ toàn trường.

Chi đội trưởng.

 

 


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021