Giải bài Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại trang 77

  • 1 Đánh giá

Bài học này giúp các em rèn luyện cách viết đoạn đối thoại và tập đóng kịch. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Đọc đoạn trích sau của câu truyện Thái sư Trần Thủ Độ:

Có lần, Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông, muốn xin riêng cho một người làm chức câu đương. Trần Thủ Độ bảo người ấy:

- Ngươi có phu nhân xin cho làm chức câu đương, không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân để phân biệt.

Người ấy kêu van mãi, ông mới tha cho.

Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ

2. Dựa theo nội dung của đoạn trích trên, em hãy cùng các bạn trong nhóm viết tiếp một số lời đối thoại để hoàn chỉnh màn kịch theo gợi ý.

Lính: - (bước vào) Bẩm Thái sư, người nhà phu nhân đã tới rồi ạ.

(ngẩng lên, nghiêm nghị) Trần Thủ Độ: - Cho anh ta vào! (lính đi ra, sau đó dẫn vào một người khoảng 30 tuổi, ăn mặc kiểu nhà giàu nhưng hơi quê kệch. Anh ta là một phú nông.)

Phú nông: - Lạy Đức Ông!

Trần Thủ Độ: - Ngươi có phải là Đặng Văn Sửu không?

Phú nông: - Lạy Đức Ông, con là Đặng Văn Sửu đây ạ.

Trần Thủ Độ: - Vậy nhà ngươi hôm nay tìm đến ta có việc gì?

Phú nông: - Dạ bẩm Đức Ông, hôm nay con đến xin được Đức Ông ban cho con làm chức câu đương.

Trần Thủ Độ: - Ngươi xin làm chức câu đương? Vậy khi nhận chức quan này, nhà ngươi sẽ làm gì cho dân chúng?

Phú nông: (Lúng túng, trả lời sợ sệt) - Dạ, thưa... làm chức câu đương... là con sẽ cai quản, thu thuế người dân cho Đức Ông ạ!

Trần Thử Độ: (Cau mày, nghiêm mặt, nói chậm rãi) - Ngươi có phu nhân xin cho làm chức câu đương, không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy, ta phải chặt một ngón chân để phân biệt. Nhà ngươi có đồng ý vậy không?

Phú nông: (Sợ hãi, quỳ xuống lạy) - Lạy Đức Ông... Lạy Đức Ông... xin tha cho, xin tha cho... xin không làm chức câu đương nữa ạ... không dám nữa ạ?

Trần Thủ Độ: (vẫn nói từ tốn) - Vậy ngươi hiểu rồi chứ? Ngươi về đi. Ta tha cho!

Phú nông: (vừa lạy vừa đi lui ra).


  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021