Giải câu 1 trang 33 VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 33 VNEN toán 4 tập 1

Kể tên các hoạt động trong thực tiễn có sử dụng đơn vị đo thời gian là giây

Bài làm:

Các hoạt động trong thực tiễn có sử dụng đơn vị đo thời gian là giây:

  • Chạy đua
  • Uống nước
  • Rửa mặt....
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021