Giải câu 1 trang 40 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 40 sách toán VNEN 7 tập 2

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

x2y ; xy2; -7x2y; x3;

xy2; x3; xy2; xy

Bài làm:

Những đơn thức đồng dạng là:

  • x2y và -7x2y .
  • xy2 ; xy2 xy2.
  • x3x3.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021