Giải VNEN toán 7 bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

  • 1 Đánh giá

Giải VNEN toán 7 bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - Sách hướng dẫn học Toán 7 tập 2 trang 62. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải các bài tập trong bài học. Cách giải chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức.

A.B. Hoạt động khởi động và Hình thành kiến thức

Thực hiện các hoạt động sau

a) Đọc và làm theo yêu cầu (sgk)

b) Đọc, làm theo và ghi nhớ (sgk)

c) Đọc kỹ nội dung sau (sgk)

d) Đọc và làm theo yêu cầu

- Em hỏi bạn: Chỉ với thước thẳng ta có thể so sánh được các góc của một tam giác hay không? Làm như thế nào?

Trả lời:

Chỉ với thước thẳng ta có thể so sánh được các góc của một tam giác:

+ Bằng cách đo chiều dài của các cạnh trong tam giác đó, xét đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

- Em hỏi bạn: Chỉ với thước đo góc ta có thể so sánh được các cạnh của một tam giác hay không? Làm như thế nào?

Trả lời:

Chỉ với thước đo góc ta có thể so sánh được các cạnh của một tam giác:

+ Bằng cách đo độ lớn của các góc trong tam giác đó, xét đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 63 sách toán VNEN 7 tập 2

a) - Nếu tam giác HIK có là góc tù thì cạnh nào dài nhất?

- Nếu tam giác UVT có là góc vuông thì cạnh nào dài nhất?

b) - Sắp thứ tự, từ nhỏ đến lớn các góc của tam giác DFE, biết DE = 5cm, FE = 12cm và FD = 13cm.

- Sắp thứ tự, từ nhỏ đến lớn các cạnh của tam giác PQR, biết = 40o , = 80o

c) Hình 12 có BC = CD, điểm D thuộc cạnh AC. So sánh và $\widehat{ABC}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 64 sách toán VNEN 7 tập 2

a) - So sánh các góc của tam giác GLO, biết GL = 6cm, LO = 8cm và OG = 10cm.

- So sánh các cạnh của tam giác UVW biết = 50o ; = 40o

b) Hình 13, có AB = AD, ba điể, A, D, C thẳng hàng, điểm E thuộc cạnh AB và DE // BC

- So sánh hai góc và $\widehat{ACB}$.

- So sánh hai góc và $\widehat{AED}$.

- So sánh hai cạnh AD và AE.

c) - Tam giác ABC có AB = AC và = 60o . So sánh ba cạnh của tam giác ABC.

- Tam giác LGR có = $\widehat{R}$ = 60o. So sánh ba cạnh của tam giác LGR.

- Tam giác PQS có = 90o = 45o. So sánh ba cạnh của tam giác PQS.

=> Xem hướng dẫn giải

D.E. Hoạt động vận dụng và Tìm tòi, mở rộng

1. Thực hành : Trang 64 sách toán VNEN 7 tập 2

Nếu tốc độ là như nhau thì bạn nào trong ba bạn đang đứng ở vị trí A, B, C có trong hình 14 sẽ đi thẳng đến vị trí D trước, biết DE vuông góc vs AB.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021