Giải câu 4 trang 26 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

 • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 26 sách toán VNEN 7 tập 2

Chiều cao ( cm ) của học sinh một lớp 7 được ghi trong bảng sau :

Giải bài 5 toán VNEN 7: Ôn tập chương III

 • Dấu hiệu điều tra là gì ?
 • Lớp có bao nhiêu học sinh ?
 • Hãy lập bảng tần số ;
 • Tìm mốt ;
 • Tính chiều cao trung bình của học sinh trong lớp .
 • Vẽ biểu đồ đoạn thẳng .

Bài làm:

 • Dấu hiệu điều tra là chiều cao ( cm ) của học sinh một lớp 7.
 • Lớp có 40 học sinh.
 • Ta có bảng tần số:

Chiều cao (cm)

135

142

145

146

152

155

160

165

167

169

Số học sinh

1

1

1

5

7

11

9

3

1

1

N = 40

 • Mốt của dấu hiệu MO = 155 (có 11 học sinh)
 • Chiều cao trung bình của học sinh trong lớp là:

= ( 135 + 142 +145 + 146.5 + 152.7 + 155.11 + 160.9 + 165.3 + 167 + 169) : 40 = 154,8(cm)

 • Biểu đồ đoạn thẳng:

Giải bài 5 toán VNEN 7: Ôn tập chương III

 • 84 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021