Giải câu 1 trang 64 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

D.E. Hoạt động vận dụng và Tìm tòi, mở rộng

1. Thực hành : Trang 64 sách toán VNEN 7 tập 2

Nếu tốc độ là như nhau thì bạn nào trong ba bạn đang đứng ở vị trí A, B, C có trong hình 14 sẽ đi thẳng đến vị trí D trước, biết DE vuông góc vs AB.

Bài làm:

- Quan sát hình 14 cho thấy: Bạn đứng ở vị trí C sẽ đến D trước. Bởi vì xét các tam giác ADB, BDC và CDE thì DC sẽ là quãng đường ngắn nhất (do đối diện với góc E vuông) so với DB, DA (đối diện với các góc tù tương ứng với mỗi tam giác).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021