Giải câu 2 trang 6 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 7 sách toán VNEN 7 tập 2

Em hãy điều tra số lỗi chính tả trong một bài làm văn của mỗi bạn trong lớp , lập bảng số liệu thống kê ban đầu và trả lời các câu hỏi sau :

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Số học sinh lớp đó là bao nhiêu ?

c ) Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng .

Bài làm:

Các em điều tra và có thể tham khảo mẫu sau:

Bảng : Điều tra số lỗi chính tả trong một bài làm văn của mỗi bạn trong lớp

1

2

3

1

2

3

1

2

1

4

3

4

1

2

3

2

4

2

5

3

2

4

2

5

1

2

3

4

2

3

a ) Dấu hiệu điều tra là số lỗi chính tả trong một bài làm văn của mỗi bạn trong lớp.

b ) Số học sinh lớp đó là 30.

c ) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 1, 2, 3, 4, 5 và tần số của chúng như sau:

Giá trị

1

2

3

4

5

Tần số

6

10

7

5

2

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021