Giải câu 3 trang 31 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 31 sách toán VNEN 7 tập 2

Bạn Hà đã mua hai quyển vở , giá mỗi quyển là 5000 đồng và mua x chiếc bút chì , giá mỗi chiếc là 4000 đồng .

a ) Viết biểu thức đại số biểu thị số tiền là phải trả .

b ) Huy không mua vở nhưng lại mua nhiều hơn Hà 3 chiếc bút chì ( giá cũng là 4000 đồng một chiếc ) . Viết biểu thức đại số biểu thị số tiền Huy phải trả .

Bài làm:

a) Giá tiền Hà phải trả là : 5000.2 + 4000.x = 10000 + 4000x

b) Số bút mà Huy mua là: 3 + x

Số tiền mà Huy phải trả là: 4000(x + 3)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021