Giải câu 2 trang 12 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 12 sách toán VNEN 7 tập 2

Lập bảng số liệu thống kê ban đầu về chiều cao ( cm ) của các bạn trong lớp và lập bảng tần số .

Bài làm:

Các em có thểm tham khảo cách làm và số liệu sau:

Bảng : Thống kê chiều cao (cm) của 30 học sinh trong một lớp:

148

150

153

148

150

153

145

152

155

163

153

155

142

153

152

145

152

155

150

158

152

148

152

158

150

153

148

160

145

152

Bảng tần số:

Giá trị (x)

142

145

148

150

152

153

155

158

160

163

Tần số (n)

1

3

4

4

6

5

3

2

1

1

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021