Giải câu 2 trang 61 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 61 sách toán VNEN 7 tập 2

Quan sát các mô hình của các chữ số được làm từ các đoạn thẳng có chiều dài bằng nhau (que diêm, ghim nhọn, …). Bạn sẽ tìm thấy chữ số phân đoạn như bên màn hình của chiếc đồng hồ điện tử hay máy tính (h.8).

Nếu số lượng các chữ số được hình thành là n, số lượng đoạn thẳng cần thiết để hình thành n chữ số đó được cho bởi biểu thức đại số ở bên phải của mỗi mẫu.

Tính số đoạn thẳng để tạo thành 5, 10, 100 chữ số của các loại: 6, 4, 8 (h.8)

Bài làm:

- Để hình thành 5 chữ số 6 cần số đoạn thẳng là: 5.5 + 1 = 26

Để hình thành 10 chữ số 6 cần số đoạn thẳng là: 5.10 + 1 = 51

Để hình thành 100 chữ số 6 cần số đoạn thẳng là: 5.100 +1 = 501

- Để hình thành 5 chữ số 4 cần số đoạn thẳng là: 3.5 +1 = 16

Để hình thành 10 chữ số 4 cần số đoạn thẳng là: 3.10 + 1 = 31

Để hình thành 100 chữ số 4 cần số đoạn thẳng là: 3.100 + 1 = 301

- Để hình thành 5 chữ số 8 cần số đoạn thẳng là: 5.5 + 2 = 27

Để hình thành 10 chữ số 8 cần số đoạn thẳng là: 5.10 + 2 = 52

Để hình thành 100 chữ số 8 cần số đoạn thẳng là: 5.100 + 2 = 502

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021