Giải câu 1 trang 8 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động mở rộng

Em hãy tìm hiểu (qua người lớn hay qua internet) số liệu thống kê năm 2013 của Việt Nam về : diện tích gieo trồng các loại cây, số trường phổ thông ; số giáo viên và số học sinh phổ thông; số học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đối với mỗi bảng, hãy cho biết:

  • Dấu hiệu điều tra và số các giá trị của dấu hiệu đó.
  • Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.
  • Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Bài làm:

Bảng diện tích gieo trồng cây lúa (đơn vị nghìn ha) của một số địa phương:

Địa phương

Diện tích (nghìn ha)

Địa phương

Diện tích (nghìn ha)

Hà Nội

204,3

Ninh Bình

80,9

Vĩnh Phúc

59,0

Thái Bình

161,8

Bắc Ninh

72,5

Đồng Tháp

541,8

(Nguồn : https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717)

  • Dấu hiệu điều tra là diện tích gieo trồng cây lúa (đơn vị nghìn ha). Số các giá trị của dấu hiệu là 6.
  • Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 6.
  • Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu : 204,3; 59,0; 72,5; 80,9; 161,8; 541,8.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021