Giải câu 1 trang 37 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 37 sách toán VNEN 7 tập 2

Viết ba đơn thức thu gọn. Tìm tích của ba đơn thức đó và chỉ rõ hệ số , bậc của đơn thức tích.

Bài làm:

  • Ba đơn thức thu gọn: -6x2yz ; y3z2 ; 2xz
  • Tích của ba đơn thức trên là:

(-6x2yz)( y3z2) ( 2xz) = [(-6). ().2](x2.x)(y.y3)(z.z2.z) = -4x3y4z4.

  • Đơn thức -6x2yz có hệ số là -6 và bậc là 4.
  • Đơn thức $-\frac{1}{3}y3z2 -\frac{1}{3} $ và có bậc là 5.
  • Đơn thức 2xz có hệ số là 2 và bậc là 2.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021