Giải câu 3 trang 17 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 17 sách toán VNEN 7 tập 2

Em theo dõi , ghi chép dự báo thời tiết qua truyền hình hoặc radio , nhiệt độ trung bình hằng ngày trong hai tuần tại tỉnh ( thành phố hoặc vùng ) em đang sinh sống lập bảng tần số và biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật .

Bài làm:

Em có thể tham khảo kết quả nhiệt độ trung bình (0C) trong 2 tuần (14 ngày) tại bảng dưới đây:

19

20

24

26

20

24

24

24

26

20

24

19

28

20

  • Bảng tần số:

Nhiệt độ ( oC)

19

20

24

26

28

Số ngày

2

4

5

2

1

  • Biểu đồ hình chữ nhật

Giải câu 3 trang 17 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021