Giải câu 2 trang 31 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 31 sách toán VNEN 7 tập 2

Nối mỗi ý 1 ) , 2 ) , , 5 ) với chỉ một ý a ) , b ) e ) sao cho chúng có cùng ý nghĩa ( theo mẫu ) :

Giải bài 1 toán VNEN 7: Biểu thức đại số . Giá trị của một biểu thức đại số

Bài làm:

Giải bài 1 toán VNEN 7: Biểu thức đại số . Giá trị của một biểu thức đại số

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021