Giải câu 2 trang 97 toán VNEN 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

D.E Hoạt động vận dụng và Tìm tòi, học hỏi

1. Thực hành. Tìm hiểu thêm

2. Đố bạn

a) Bạn Bình nới: "Trọng tâm của một tam giác luôn nằm trong tam giác đó." Theo em, bạn Bình nói đúng hay sai?

b) Bạn Cường tuyên bố: " Giao điểm của ba đường trung trực của một tam giác cách đều ba cạnh của tam giác đó". Theo em, tuyên bố của bạn Cường đúng hay sai?

c) Bạn Ân cho rằng: "Giao điểm của ba đường phân giác của tam giác cách đều ba đỉnh của tam giác đó". Theo em bạn Ân nói đúng hay sai?

Bài làm:

a) Bạn Bình nói đúng. Vì trọng tâm là giao của 3 đường trung tuyến (luôn nằm trong tam giác) nên luôn nằm trong tam giác đó.

b) Tuyên bố của bạn Cường là sai. Vì giao điểm của 3 đường trung trực của một tam giác cách đều 3 đỉnh của tam giác đó chứ không phải 3 cạnh.

c) Bạn Ân nói sai. Vì giao điểm của 3 đường phân giác của một tam giác cách đều 3 cạnh của tam giác đó chứ không phải 3 đỉnh.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021