Giải câu 1 trang 59 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

3. Làm các bài tập sau

Câu 1: Trang 59 sách toán VNEN 7 tập 2

Hãy viết biểu thức diễn đạt các ý sau:

a) Hiệu các bình phương của hai số a và b;

b) Tổng các bình phương của hai số x, y nhân với hai lần tích của hai số đó;

c) Lập phương của hiệu hai số m và n chia cho 2015

Bài làm:

a) a2 – b2

b, (x2 + y2).2xy

c) (m – n )3 : 2015

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021