Giải câu 1 trang 30 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 30 sách toán VNEN 7 tập 2

Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị :

a ) Tổng của x và y ;

b ) Tích của x và y ;

c ) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y .

Bài làm:

a ) Tổng của x và y = x + y.

b ) Tích của x và y = xy

c ) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y = (x + y)(x - y).

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021