Giải câu 5 trang 31 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 31 sách toán VNEN 7 tập 2

Tính giá trị biểu thức đại số x2y3 + xy tại x = 1 và y =

Bài làm:

Giá trị biểu thức đại số x2y3 + xy tại x = 1 và y = là 12.()3 + 1. = $ \frac{5}{8}$

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021