Giải câu 1 trang 77 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tim tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 77 sách toán VNEN 7 tập 2

Một chiếc bánh ga-tô đặc biết có hình tam giác. Làm thế nào để chia chiếc bánh này thành ba phần bằng nhau đều có dạng hình tam giác, mà mỗi phần đều chứa một cạnh của tam giác ban đầu?

Bài làm:

- Để chia chiếc bánh này thành ba phần bằng nhau đều có dạng hình tam giác, mà mỗi phần đều chứa một cạnh của tam giác ban đầu, ta làm như sau:

+ B1: Xác định trọng tâm của tam giác

+ B2: Nối trọng tâm với các đỉnh của tam giác

+ B3: Cắt bánh theo các đường nối ở bước 2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021