Giải câu 6 trang 46 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 46 sách toán VNEN 7 tập 2

Cho đa thức Q = - x2y5 + 3y2 – 3x3 + x3y + 2015 . Tìm một đa thức P sao cho tổng của P và Q là một đa thức không

Bài làm:

P + Q = 0 => P = - Q

=> P = - (- x2y5 + 3y2 – 3x3 + x3y + 2015) = x2y5 - 3y2 + 3x3 - x3y – 2015

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021