Giải VNEN toán 7 bài 3: Biểu đồ

 • 1 Đánh giá

Giải VNEN toán 7 bài 3: Biểu đồ - Sách hướng dẫn học Toán 7 tập 2 trang 12. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải các bài tập trong bài học. Cách giải chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức.

A .B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

1 . Đọc và làm theo hướng dẫn

 • Em và bạn cùng đọc , quan sát biểu đồ ( h . 2 ) và trả lời câu hỏi Số con trong các gia đình của một thôn được cho trong Bảng 8 sau :

Giải bài 3 toán VNEN 7: Biểu đồ

2

2

2

2

2

3

2

1

0

2

2

4

2

3

2

1

3

2

2

2

2

4

1

0

3

2

2

2

3

1

 • Một bạn dùng biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số con trong các gia đình của thôn đó ( h . 2 ) . Em hãy kiểm tra xem , biểu đồ đó có đúng không .

Trả lời:

 • Ta có bảng tần số:

Giá trị (x)

0

1

2

3

4

Tần số (n)

2

4

17

5

2

=>Các điểm có tọa độ là các cặp số: (0; 2) ; (1;4) ; (2; 17); (3; 5) (4;2)

Dựa biểu đồ hình 2 ta thấy trên hình có 5 điểm có tọa độ: (0 ;2); (1;4); (2; 17); (3; 5) (4;2)

Vậy biểu đồ hình 2 đúng.

2 . Thực hiện các hoạt động sau

a ) Đọc , quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi

 • Biểu đồ hình chữ nhật sau đây (h.3 ) biểu thị tỉ lệ phụ nữ 15 - 49 tuổi sinh con thứ trở lên chia theo trình độ học vấn .

Giải bài 3 toán VNEN 7: Biểu đồ

 • Tỉ lệ phần trăm phụ nữ 15 - 49 tuổi sinh con thứ ba trở lên theo trình độ học vấn là bao nhiêu ?

Trả lời:

 • Chưa đi học: 45,4%
 • Chưa tốt nghiệp tiểu học: 27,4%
 • Tiểu học: 21,1%
 • Trung học cơ sở: 16,2%
 • Trung học phổ thông trở lên: 5,7%

b ) Làm bài tập sau

 • Số lượng ti vi bán ra trong năm của một cửa hàng được thống kê trong Bảng 9 sau :

Giá tiền (triệu đồng)

1

2

3

4

5

Số lượng

150

200

250

175

50

 • Hãy biểu diễn số liệu trong Bảng 9 bằng biểu đồ hình chữ nhật .

Trả lời:

Giải bài 3 toán VNEN 7: Biểu đồ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 15 sách toán VNEN 7 tập 2

Số học sinh nữ của một trường trung học cơ sở được thống kê như trong bảng sau :

Giải câu 1 trang 15 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

Từ bảng trên hãy :

a ) Lập bảng “tần số " ;

b ) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 16 sách toán VNEN 7 tập 2

Đo chiều cao ( đơn vị : cm ) của 36 học sinh ta được kết quả ghi trong bảng sau :

Giải câu 2 trang 16 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

Từ bảng trên hãy :

a ) Lập bảng “ tần số " ;

b ) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 16 sách toán VNEN 7 tập 2

 • Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của nam , nữ của một số dân tộc được biểu diễn bằng biểu đồ sau :

Giải câu 3 trang 16 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

 • Em hãy cho biết tuổi kết hôn trung dân tộc . Tuổi kết hôn trung bình của nam , nữ dân tộc nào là muộn ( cao ) nhất , sớm ( thấp ) nhất ?

=> Xem hướng dẫn giải

D . Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 16 sách toán VNEN 7 tập 2

Lập bảng số liệu thống kê ban đầu về số học sinh nam trong từng lớp của trường em , sau đó lập bảng tần số và biểu diễn băng biểu đồ đoạn thẳng .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 16 sách toán VNEN 7 tập 2

Tìm hiểu kết quả phân loại học tập của học sinh khối 7 thuộc trường em , dùng biếu đồ hình chữ nhật biểu diễn kết quả đó .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 17 sách toán VNEN 7 tập 2

Em theo dõi , ghi chép dự báo thời tiết qua truyền hình hoặc radio , nhiệt độ trung bình hằng ngày trong hai tuần tại tỉnh ( thành phố hoặc vùng ) em đang sinh sống lập bảng tần số và biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật .

=> Xem hướng dẫn giải

E . Hoạt động tìm tòi , mở rộng

Câu 1: Trang 17 sách VNEN toán 7 tập 2

Em hãy tìm số liệu về dân số của nước ta trong từng năm , từ năm 2000 đến 2013 , vẽ biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn các số liệu đó . Phân tích và dự đoán về xu hướng phát triển dân số của nước ta trong những năm tiếp theo .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 17 sách toán VNEN 7 tập 2

Em hãy quan sát các biểu đồ sau và cho biết mỗi biểu đồ thể hiện cái gì , tỉ lệ bao nhiêu?

Giải câu 2 trang 17 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

=> Xem hướng dẫn giải


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021