Giải câu 2 trang 16 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 16 sách toán VNEN 7 tập 2

Tìm hiểu kết quả phân loại học tập của học sinh khối 7 thuộc trường em , dùng biếu đồ hình chữ nhật biểu diễn kết quả đó .

Bài làm:

Các em tham khảo kết quả phân loại học tập của 36 học sinh lớp 7A dưới đây:

TB

Khá

Giỏi

TB

Giỏi

Giỏi

Khá

Giỏi

Khá

Giỏi

Khá

Giỏi

Giỏi

TB

Giỏi

Khá

TB

Khá

Khá

Giỏi

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Giỏi

Khá

Giỏi

Khá

TB

Giỏi

Khá

Giỏi

Khá

Giỏi

Giỏi

  • Bảng tần số:

Phân loại

Trung bình (TB)

Khá

Giỏi

Số học sinh

5

16

15

  • Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật:

Giải câu 2 trang 16 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021