Giải VNEN toán 7 bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác

  • 1 Đánh giá

Giải bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác - Sách hướng dẫn học Toán 7 tập 2 trang 91. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải các bài tập trong bài học. Cách giải chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức.

A.B Hoạt động khởi động và Hình thành kiến thức

1. Thực hiện các hoạt động sau

a) Đọc và làm theo yêu cầu

Mỗi tam giác có bao nhiêu đường cao?

Ba đường cao của tam giác ABC có cùng đi qua một điểm hay không?

Trả lời:

- Mỗi tam giác có 3 đường cao,

- Ba đường cao của tam giác ABC sẽ cùng đi qua một điểm.

c) Đọc và làm theo yêu cầu

- Hãy giải thích tại sao trực tâm của tam giác vuông lại trùng với đỉnh góc vuông và trực tâm của tam giác tù lại nằm bên ngoài tam giác.

Trả lời:

- Trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông bởi vì đỉnh góc vuông chính là giao điểm của 2 cạnh góc vuông cũng chính là 2 đường cao trong tam giác đó.

- Trực tâm của tam giác tù nằm bên ngoài tam giác bởi vì nếu trong tam giác xuất hiện góc tù thì ta không thể kể được đường phân giác trong mà chỉ kẻ được đường phân giác bên ngoài tam giác (liên quan đến tổng số đo 3 góc trong tam giác).

C. Hoạt động luyện tập

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 93 sách toán VNEN 7 tập 2

a) Cho tam giác ABC có các đường cao BD và CE bằng nhau. Chứng minh rằng tam giác đó là tam giác cân.

b) Cho tam giácABC cân tại A, đường cao CH cắt tia phân giác của góc A tại D. Chứng minh rằng BD vuông góc với AC

=> Xem hướng dẫn giải

D.E Hoạt động vận dụng và Tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 94 sách toán VNEN 7 tập 2

Cho tam giác ABC. Qua mỗi đỉnh A, B, C kẻ các đường thẳng song song với cạnh đối diện, chúng cắt nhau tạo thành tam giác DEF (h.79).

a) Chứng minh rằng A là trung điểm của EF.

b) Các đường cao của tam giác ABC tương ứng là các đường trung trực của tam giác nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 94 sách toán VNEN 7 tập 2

Bài toán

Cho hình 80.

a) Chứng minh NS cuông góc với LM;

b) Khi góc LNP bằng 50 độ, hãy tính góc MSP và góc PSQ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan