Giải câu 3 trang 91 toán VNEN 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: TRang 91 sáh toán VNEN 7 tập 2

Cho tam giác ABC có góc A = 70 độ, các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I, Tính số đo góc BIC.

Bài làm:

Ta có:

+ $\widehat{ACB}$ + $\widehat{BAC}$ = $180^{o}$ (tổng 3 góc trong tam giác ABC)

=> + $\widehat{ACB}$ = $180^{o}$ - $\widehat{BAC}$ = $180^{o}$ - $70^{o}$ = $110^{o}$

Vì BD cà CE là 2 đường phân giác của và $\widehat{ACB}$ nên ta có:

+ $\widehat{BCI}$ = $\frac{1}{2}$$\widehat{ABC}$ + $\frac{1}{2}$$\widehat{ACB}$

= ($\widehat{ABC}$ +$\widehat{ACB}$)

= . $110^{o}$ = $55^{o}$

+ $\widehat{BCI}$ + $\widehat{BIC}$ = $180^{o}$ (tổng 3 góc trong tam giác BCI)

=> = $180^{o}$ - ($\widehat{CBI}$ + $\widehat{BCI}$) =$180^{o}$ - $55^{o}$ = $125^{o}$

Vậy = $125^{o}$

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021