Giải VNEN toán 7 bài 4: Trung bình cộng, mốt

 • 1 Đánh giá

Giải VNEN toán 7 bài 4: Trung bình cộng, mốt - Sách hướng dẫn học Toán 7 tập 2 trang 17. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải các bài tập trong bài học. Cách giải chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức.

A . B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

1 . a ) Trò chơi “ Bắn bi ”

 • Cách chơi : Đặt mảnh giấy ở nên lớp học . Mỗi học sinh đứng ở một vị trí quy định , cách mảnh giấy một khoảng hợp lí . Dùng tay bắn viên bị sao cho nó dừng ở một vị trí nằm ở vòng tròn số nào thì được tính số điểm bằng số ghi ở vòng tròn đó , nếu ở phía ngoài vòng tròn số 1 thì được tính 0 điểm . Mỗi học sinh trong nhóm được bắn bi 4 lần và ghi điểm vào bảng sau :

TT

Họ tên

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

1

2

3

 • Sau đó điên kết quả vào chỗ chấm ở các ô trong bảng sau và thực hiện các phép tính:

Giá trị (x)

Tần số (n)

Tính tích (x.n)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N = …

(cộng theo cột dọc)

Tổng: …

(cộng theo cột dọc)

Trả lời:

 • Các em có thể tham khảo kết quả sau:

TT

Họ tên

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

1

Nguyễn Văn Linh

0

6

3

4

2

Tạ Đức Anh

8

2

10

7

3

Hoàng Gia Bách

3

7

5

8

4

Trần Quốc Huy

5

9

6

6

5

Nguyễn Thị Vân Anh

0

7

1

5

6

Lê Thị Ngọc

6

2

8

7

7

Nguyễn Hoài Thu

7

5

9

4

8

Phạm Khôi Nguyên

4

7

6

8

 • Sau đó điên kết quả vào chỗ chấm ở các ô trong bảng sau và thực hiện các phép tính:

Giá trị (x)

Tần số (n)

Tính tích (x.n)

0

2

0

1

1

1

2

2

4

3

2

6

4

3

12

5

4

20

6

5

30

7

6

42

8

4

32

9

2

18

10

1

10

N = 32

(cộng theo cột dọc)

Tổng: 175

(cộng theo cột dọc)

c ) Ví dụ Điểm của vận động viên bắn súng A được cho trong Bảng 10 sau:

Điểm số

7

8

9

10

Số lần bắn

2

3

10

5

 • Tính điểm trung bình cộng của vận động viên A .

Trả lời:

 • Tổng số giá trị N = 2 + 3 + 10 + 5 = 20
 • Trung bình cộng của vận động viên A là:

= (7.2 + 8.3 + 9.10 + 10.5) : 20 = 8,9

2 . Thực hiện hoạt động sau

b ) Ví dụ

Ví dụ 1 : Qua Bảng 10 , điểm trung bình mà vận động viên A bắn trúng bia là 8 , 9 .

Ví dụ 2 : Điểm của vận động viên bắn súng B được cho trong Bảng 11 sau :

Điểm số

7

8

9

10

Số lần bắn

4

5

6

5

 • Hãy so sánh điểm trung bình cộng bắn súng của hai vận động viên A và B .

Trả lời:

 • Tổng số giá trị N = 4 + 5 + 6 + 5 = 20
 • Trung bình cộng của vận động viên B là:

= (7.4 + 8.5 + 9.6 + 10.5) : 20 = 8,6

Vậy điểm trung bình cộng bắn súng của vận động viên A lớn hơn vận động viên B.

3 . Thực hiện các hoạt động sau

c ) Ví dụ

Ví dụ 2 : Tìm mốt của dấu hiệu , điểm trung bình cộng của vận động viên bắn súng ( trong Bảng 11 ) .

Trả lời:

 • Mốt của điểm bắn súng vận động viên B : MO = 9 (là điểm có tần số lớn nhất)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 20 sách toán VNEN 7 tập 2

Giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập ( tính theo phút ) của học sinh một lớp 7 và ghi lại như sau :

Giải bài 4 toán VNEN 7: Trung bình cộng, mốt

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Lập bảng “tần số " và nhận xét .

c ) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu đó .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 20 sách toán VNEN 7 tập 2

Năng suất lúa mùa ( tạ / ha ) của một số tỉnh năm 2013 được cho trong bảng sau :

Giải bài 4 toán VNEN 7: Trung bình cộng, mốt

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Số các giá trị của dấu hiệu ;

c ) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ;

d ) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu , từ đó suy ra năng suất lúa mùa trung bình của các tỉnh đó trong năm 2013 .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 21 sách toán VNEN 7 tập 2

Số cân nặng ( tính tròn đến kg ) của 20 học sinh được ghi lại như sau :

28

35

29

37

30

35

37

30

35

29

30

37

35

35

42

28

35

29

37

30

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Lập bảng “ tần số ” và nêu nhận xét .

c ) Tính số trung bình cộng và tìm một của dấu hiệu này .

=> Xem hướng dẫn giải

D . Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 21 sách toán VNEN 7 tập 2

Một cửa hàng văn phòng phẩm đã ghi lại số quyển vở ô li bán được mỗi ngày trong một thời gian như sau :

Giải bài 4 toán VNEN 7: Trung bình cộng, mốt

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Số các giá trị của dấu hiệu ;

c ) Hãy lập bảng tần số ;

d ) Tìm mốt của dấu hiệu ;

e ) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ;

g ) Cho biết trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu quyển vở .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 21 sách toán VNEN 7 tập 2

Tuổi nghề của giáo viên của một trường trung học được ghi trong bảng sau :

Giải bài 4 toán VNEN 7: Trung bình cộng, mốt

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Số các giá trị của dấu hiệu ;

c ) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ;

d ) Hãy lập bảng tần số ;

e ) Tìm mốt của dấu hiệu

g ) Cho biết tuổi nghề trung bình của giáo viên .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 22 sách toán VNEN 7 tập 2

Trong một lần quyên góp ủng hộ các bạn con nhà nghèo học giỏi , mỗi bạn học sinh góp một loại tiền , với mệnh giá khác nhau người kiểm kê ghi lại số liệu như trong bảng sau :

Loại tiền

1000

2000

5000

10000

20000

50000

100000

500000

Số lượng

2

3

74

66

55

44

5

2

a ) Tìm mốt của dấu hiệu ;

b ) Số các giá trị của dấu hiệu ;

c ) Tính số tiền trung bình của mỗi bạn đóng góp .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 22 sách toán VNEN 7 tập 2

Em hãy tìm hiểu qua tài liệu hay qua Internet số liệu thống kê về :

1 . Tỉ lệ sinh ( nam , nữ ) của nước ta trong 10 năm gần đây .

2 . Số cơn bão đổ bộ vào Biển Đông mỗi năm , từ năm 2000 đến nay .

Tìm số trung bình cộng và mốt của mỗi dấu hiệu đó .

=> Xem hướng dẫn giải


 • 33 lượt xem
Chủ đề liên quan