Giải câu 1 trang 12 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

D . E Hoạt động vận dụng và tìm tòi , mở rộng

Câu 1: Trang 12 sách toán VNEN 7 tập 2

Lập bảng số liệu thống kê ban đầu về cân nặng ( kg ) của các bạn trong lớp , sau đó lập bảng tần số .

Bài làm:

Các em có thể tham khảo cách làm kết quả của mẫu sau:

Bảng: Số liệu thống kê về cân nặng (kg) của các bạn trong lớp.

40

42

46

55

42

46

43

42

47

43

45

43

38

40

43

45

46

40

50

42

42

46

42

45

47

42

53

43

45

45


Bảng tần số:

Giá trị (x)

38

40

42

43

45

46

47

50

53

55

Tần số (n)

1

3

7

5

5

4

2

1

1

1

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021