Giải VNEN toán 7 bài 8: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

  • 1 Đánh giá

Giải bài 8: Tính chất ba đường phân giác của tam giác - Sách hướng dẫn học Toán 7 tập 2 trang 88. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải các bài tập trong bài học. Cách giải chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức.

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Thực hiện các hoạt động sau

Ví dụ: Ở hình 69, D là giao điểm của ba đường phân giác , nó cách đền ba cạnh của tam giác này.

- Vẽ hình, viết giả thiết và kết luận cho tính chất trên.

Trả lời:

- Giả thiết: +) AM, BN, CF là các đường phân giác của tam giác ABC,

+) AM, BN, CF cắt nhau tại D

- Kết luận: Điểm D cách đều AB, AC, BC.

C. Hoạt động luyện tập

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 90 sách toán VNEN 7 tập 2

a) Cho hình 70a.

- Chứng minh tam giác ABD bằng tam giác ACD;

- So sánh góc DBC và góc DCB.

b) Cho tam giác MNP. Vẽ hai đường phân giác MK và NH cắt nhau tại I. Cho góc NMP bằng 70 độ, góc MNP bằng 40 độ (h.70b). Hãy tính số đo góc IPH.

=> Xem hướng dẫn giải

D.E Hoạt động vận dụng và Tìm tòi, mở rộng

Câu 2: trang 90 sách toán VNEN 7 tập 2

Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tại 2 điểm khác nhau (h.71).

HÃy tìm một địa điểm để xây dựng một đài quan sát sao cho khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông bằng nhau.

Có tất cả mấy địa điểm như vậy (cho rằng đoạn cắt nhau của các con đường và con sông là thẳng)?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: TRang 91 sáh toán VNEN 7 tập 2

Cho tam giác ABC có góc A = 70 độ, các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I, Tính số đo góc BIC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 91 sách toán VNEN 7 tập 2

Trong hình 73, tam giác ABC có góc A bằng 62 độ; CD, BD lần lượt là đường phân giác ứng với các góc ACB và ABC.

a) Tính số đo của góc CDB.

b) Kẻ tia AD, tính số đo của góc CAD.

c) Điêm D có cách đều ba cạnh của tam giác ABC không? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021