Giải câu 5 trang 26 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

 • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 26 sách toán VNEN 7 tập 2

Dưới đây là biểu đồ biểu diễn môn học được học sinh ưa thích :

Giải bài 5 toán VNEN 7: Ôn tập chương III

Quan sát biểu đồ trên và hoàn chỉnh các câu sau :

 • Môn học được nhiều học sinh ưa thích nhất là . . .
 • Môn học được học sinh ít ưa thích nhất là . . .
 • Hai môn học có số học sinh ưa thích như nhau là . . .
 • Tổng số học sinh được điều tra là . . .
 • Môn Hóa học có số học sinh ưa thích là . . .
 • Môn Ngữ văn có số học sinh ưa thích là . . .
 • Ghi tiếp vào bảng sau :

Môn học

Ngữ văn

Toán

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Số học sinh

Bài làm:

 • Môn học được nhiều học sinh ưa thích nhất là ngữ văn
 • Môn học được học sinh ít ưa thích nhất là vật lí
 • Hai môn học có số học sinh ưa thích như nhau là toán và sinh học
 • Tổng số học sinh được điều tra là : 8 + 6.2 + 4 + 2 + 1 = 27 học sinh
 • Môn Hóa học có số học sinh ưa thích là 2
 • Môn Ngữ văn có số học sinh ưa thích là 8
 • Ghi tiếp vào bảng sau :

Môn học

Ngữ văn

Toán

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Số học sinh

8

6

1

2

6

4

 • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021