Giải câu 3 trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 80 sách toán VNEN 7 tập 2

Cho tam giác ABC, hai đường trung trực của hai cạnh AB và AC cắt nhau tại điểm D nằm trên cạnh BC. Chứng minh rằng:

a) D là trung điểm của cạnh BC.

b) Số đo góc A bằng tổng số đo góc B và góc C.

Bài làm:

a) Gọi M, N lần lượt là giao điểm của các đường trung trực tương ứng với các cạnh AB và AC.

Ta có: MD vuông góc với AB và ND vuông góc với AC => AMDN là hình chữ nhật (tứ giác có 2 góc đối bằng 90 độ)

=> AN = MD và AM = ND (1)

mà AN = NC; AM = MB (M, N lần lượt là trung điểm của Ab và AC) (2)

Từ (1) và (2)=> NC = MD và MB = ND

Xét tam giác BMD và tam giác DNC, ta có:

+ MB = ND (cmt)

+ góc BMD = góc DNC ( = 90 độ)

+ MD = NC

Suy ra: tam giác BMD = tam giác DNC (c.g.c)

=> BD = DC => D là trung điểm của BC. (đpcm)

b) Tứ giác AMDN là hình chữ nhật (câu a) => Góc MAN = 90 độ. (*)

Trong tam giác vuông DNC có: góc NDC + góc NCD = 90 độ (vuông tại N) (3)

mà góc MBD = góc NCD (góc tương ứng của 2 tam giác bằng nhau) (4)

Từ (3), (4) => góc MBD + góc NCD = 90 độ (**)

Từ (*) và (**) suy ra: góc MBD + góc NCD = góc MAN

hay: Số đo góc A bằng tổng số đo góc B và góc C. (đpcm)

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021