Giải câu 3 trang 44 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 44 sách toán VNEN 7 tập 2

Minh 13 tuổi. Chị gái Minh nhiều hơn Minh x tuổi, còn bố của hai chị em có số tuổi gấp ba lần số tuổi của chị gái Minh. Viết theo x tổng số tuổi của ba bố con Minh.

Bài làm:

Số tuổi của chị Minh là: x + 13.

Số tuổi của bố Minh là: 3(x + 13)

Tổng số tuổi của ba bố con Minh là:

3(x + 3) + x+ 13 + 13 = 3x + 3.3 + x + 13 + 13 = 4x + 35.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021